HOUSE OF HELP AND CULTURE

Cieľom je získať prostriedky na kúpu tejto kultúrnej pamiatky v ťarokrásnom meste Kremnica a vrátiť jej život.  Zachovať krásu a odkaz našich predkov a zriadiť centrum pomoci ľudom, ktorí nemali to šťastie vyrastať v plnohodnotnej rodine. Talentovaným ľudom ukázať , že na svete sú miesta, vďaka ktorým sa môžu plnohodnotne zaradiť do života a rozvijať svoj talent. Ubytovanie, vzdelávanie a kultúrna produkcia. Pocit istoty a šanca rozvíjať svoju osobnosť. Zriadenie štúdia pre osvetu a šírenie kultúry, prezentovanie tradícií , ale aj priestor na možnosť spoznať kultúru iných národov a prostredníctvom krásy spájať ľudí, krajiny a národy.