VERIANTE - KULÚRNE CHARITATÍVNE CENTRUM

Dolná 54 / 31 , 967 01 Kremnica

ICO : 52384128

— PODPORTE NÁS —

BUĎTE AJ VY VERIANTE

Číslo účtu - IBAN : SK34 0900 0000 0051 5940 51 41  , BIC : GIBASKBX - Slovenská sporiteľňa