TV KULTÚRA

30.11.2021

Projekt zameraný na záchranu a znovuoživenie jediného literárneho múzea na SLovensku v srdci Bratislavy - v Starom Meste na Somolického ulici priamo v dome kde žil a pôsobil jeden z najvýznmanejšch Slovesnkých literátov - Janko Jesenský. Autetntičnosť priestorov so zariadením ktoré tento literát používal na život a tvrobu, je skvelou prĺežitosťou ako vrátiť tomuto miestu opäť život a tak znovuoživiť toto jediné literárne múzeum na Slovensku. Táto rarita by bola spomienkou na skvelého spisovateľa a priestory budú výnimočným miestom nielen pre študentov v Slovenskej literatúry v akomkoľvek veku, ale aj miestom pre kultúrne podujatia európskeho významu. Využijú sa pre rôzne krsty publikácii a to nielen Slovenksých spisovateľov - nakoľko jedným z hlavných cieľov je zriadenie európskeho kultúrneho centra, ktoré by dávalo možnosť celej európe na rôzne typy prezentácii aj iných kultúr. Je to miesto pre svet milujúci literatúru a umenie.