ŠKOLA GASTRONÓMIE VIERY DUDÁŠOVEJ

30.11.2021

Medzinárodne uznávná gastronómka, autorka, publicistka, skvelá kuchárka a majiteľka gastronomického časopisu GASTRO otvára Slovenskú školu gastronómie. Prostredníctvom pravidelných stretnutí sa pani Vierka rozhodla všetkým milovníkom gastronómie odovzdať nadobudnuté vedomosti a skúsenosti. Stolovanie, varenie, ale aj baristika či správna obsluha. To všetko Vie pani Vierka velmi originálnou a zrozumiteľnou formou odprezentovať. Je odhdolaná aj pomôcť s prípravou na skúšky, prijímacie pohovory , či súťaže. Každý absolvent bude ocenený certifikáatom.