ŠKOLY S KTORÝMI SPOLUPRACUJEME

30.11.2021

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU KREMNICA

Ing.Katarína Luptáková - riaditeľka školy
Ing.Katarína Luptáková - riaditeľka školy

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ - BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Štefan Balogh - riaditeľ školy
Ing. Štefan Balogh - riaditeľ školy
Vladimír Cipov - pedagóg
Vladimír Cipov - pedagóg