.


STOP CANCER


- ODKIAĽ A KAM -

MATEJ VANÍK - Debutový album.


TV KULTÚRA

30.11.2021

Projekt zameraný na záchranu a znovuoživenie jediného literárneho múzea na SLovensku v srdci Bratislavy - v Starom Meste na Somolického ulici priamo v dome kde žil a pôsobil jeden z najvýznmanejšch Slovesnkých literátov - Janko Jesenský. Autetntičnosť priestorov so zariadením ktoré tento literát používal na život a tvrobu, je skvelou prĺežitosťou...