— ŠKOLY S KTORÝMI SPOLUPRACUJEME —

Ing.Katarína Luptáková - riaditeľka školy
Ing.Katarína Luptáková - riaditeľka školy
Ing. Štefan Balogh - riaditeľ školy
Ing. Štefan Balogh - riaditeľ školy
Vladimír Cipov - pedagóg
Vladimír Cipov - pedagóg